Καλές πρακτικές

Γυμνάσιο Κορώνης


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Gender inequality

Gender inequality
SUBMITTED FROM:

Γυμνάσιο Κορώνης


School Principal

Μαρία Καλαποδά

Contact with School


Description

Συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου του προγράμματος

 • Διαφορετικοί αλλά ίσοι. Ισότητα δικαιωμάτων και διακρίσεις.
 • Φυσικές διαφορές, διακρίσεις και ρατσισμός.
 • Η ισότητα, μια δημοκρατική αρχή, αποτέλεσμα διαδοχικών κατακτήσεων μέσα στην ιστορία, και η προστασία της από το νόμο.
 • Συλλογική και ατομική ευθύνη για την καταπολέμηση των ανισοτήτων.
 • Η Τέχνη ως μέσω έκφρασης της ισότητας και της διαφορετικότητας των ατόμων.

 


Results / Reactions

Μέσω της πραγματοποίησης αυτού του έργου αναμένουμε οι μαθητές :

 • Να αναγνωρίσουν την έννοια του «διαφορετικού».
 • Να κατανοήσουν ότι η ισότητα είναι μια βασική δημοκρατική αρχή, το αποτέλεσμα διαδοχικών κατακτήσεων μέσα στην ιστορία και εγγράφεται μέσα στο νόμο
 • Να γνωρίσουν καλλιτεχνικές δημιουργίες και ρεύματα που υποστήριξαν το δικαίωμα του ατόμου στη διαφορά.
 • Να εκφράσουν στάσεις και συναισθήματα μέσω δικών τους καλλιτεχνικών δημιουργημάτων
 • Να έρθουν σε επαφή με θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές ταινίες ή όποια άλλα καλλιτεχνικά έργα σχετικής θεματολογίας
 • Να γνωρίσουν τα στάδια δημιουργίας ενός ντοκιμαντέρ
 • Να μπορούν χρησιμοποιούν προγράμματα επεξεργασίας ήχου και εικόνας


Co-operations

Για την πραγματοποίηση του έργου μας συνεργαστήκαμε με σχολεία της Τουρκίας καθώς και με ένα σχολείο από την Ιταλία

Επισκεφτήκαμε το διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου που πραγματοποιείται στην Καλαμάτα κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου

Καθόλη τη διάρκεια πραγματοποίησης του έργου μας υπήρχε συνεργασία με  το Κέντρο Γενικής Γραμματείας Ισότητας

 


COOPERATING ACADEMICS

Μουσελίμη Γεωργία, Καλαποδά Μαρία, Καλαποδά Μαρία, Κούτη Παναγιώτα, Λαμπρόπουλος Γεώργιος

SPREAD THE WORD METHODS

Δημιουργία ντοκιμαντέρ και παρουσίασή του στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου,  καθώς επίσης και στο διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ  Πελοποννήσου της Καλαμάτας.

Συμμετοχή της καλλιτεχνικής δημιουργίας των μαθητών σε διαγωνισμό μαθητικής ταινίας.


Objective Action

 Οι μαθητές να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών και ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσουν ότι ανήκουμε όλοι έχουμε κοινά χαρακτηριστικά, ανάγκες και επιθυμίες.

Target Audience

Μαθητές, Εκπαιδευτικοί, γονείς

Initiative time

Δεκέμβριος 2018-Απρίλιος 2019

Initiative Location

Κορώνη Μεσσηνίας

SUPPORTED FILES

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation