Σχέδια μαθήματος

ΠΙΝΔΑΡΕΙΟ 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

ΓΕΩΛΟΓΙΑ -ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σεισμοί και Ηφαίστεια στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ -ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σεισμοί και Ηφαίστεια στην Ευρώπη και στην Ελλάδα
SUBMITTED FROM:

ΠΙΝΔΑΡΕΙΟ 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ

Δημόσιο Γυμνάσιο


School Principal

Μπαλαντέ Στέλλα

Contact with School


Description

Η αξιοποίηση ψηφιακού υλικού στο μάθημα της Γεωγραφίας Β΄γυμνασίου στην 2η ενότητα το Περιβάλλον της Ευρώπης και στο Μάθημα 9 :Σεισμοί και Ηφαίστεια της Ευρώπης και της Ελλάδας για τη δημιουργία διδακτικού σεναρίου σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας . Το υλικό που αξιοποιείται  περιέχεται:

 • στα σχολικά εγχειρίδια εμπλουτισμένο βιβλίο μαθητή, τετράδιο εργασιών,
 • στο αποθετήριο του Υπουργείου Παιδείας “Φωτόδεντρο”. Γίνεται χρήση και  web2  εργαλείων, για τη 

δημιουργία του εκπαιδευτικού σεναρίου στοχεύοντας να κατανοήσουν οι μαθητές τη διδακτική ενότητα, αξιοποιώντας ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό σε περιβάλλοντα διαζώσης ,σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε ένα πλαίσιο ομαδοσυνεργατικής αλληλεπιδραστικής και ανακαλυπτικής  μάθησης.


Results / Reactions

Για τους μαθητές/τριες

 • Σε επίπεδο γνώσεων:

  Να προσδιορίζουν τις έννοιες των σεισμών και των ηφαιστείων ως δύο γεωλογικά φαινόμενα με κοινά αίτια.

  Να συνδέουν την γένεση των σεισμών και των ηφαιστείων με τις κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών.

  Να αναγνωρίζουν και να συσχετίζουν τις διαφορές των σεισμών και των ηφαιστείων ανάλογα με το περιβάλλον γένεσης τους .

  Να εντοπίζουν τις περιοχές έντονης σεισμικότητας  στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.

 • Σε επίπεδο Δεξιοτήτων :

  Να επικοινωνούν  και  να συνεργάζονται σε ένα  περιβάλλον τόσο σύγχρονης, όσο και ασύγχρονης  εξ αποστάσεως εκπαίδευσης .

  Να  χρησιμοποιούν το διαθέσιμο ψηφιακό υλικό για να αντλούν πληροφορίες και γνώσεις που αφορούν το δοθέν θέμα.

 • Σε επίπεδο στάσεων : 

  Να εκτιμήσουν την αξία της συνεργασίας και της χρήσης των ΤΠΕ για την επίτευξη κοινών μαθησιακών στόχων.

  Να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στη χρήση της  τεχνολογίας των ΤΠΕ  στην εξ αποστάσεως  μαθησιακή διαδικασία.

  Για τους εκπαιδευτικούς :
 • Σε επίπεδο γνώσεων:

  Να έχουν αντιληφθεί τις διαφορετικές διδακτικές απαιτήσεις της σύγχρονης και ασύγχρονης  εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

  Να έχουν κατανοήσει τις διάφορες μορφές ψηφιακού υλικού και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους 

  Να έχουν κατακτήσει τη μεθοδολογία σχεδιασμού ψηφιακών διδακτικών σεναρίων, με τον  εντοπισμό και την ενσωμάτωση σε αυτά εικονικών περιβαλλόντων ανάλογων με τους διδακτικούς στόχους.

 • Σε επίπεδο δεξιοτήτων & στάσεων:

  Να έχουν εξοικειωθεί με τη μεθοδολογία της οργάνωσης σεναρίου ΕξΑΕ

  Να μπορούν να σχεδιάζουν ψηφιακά σενάρια και να ενσωματώνουν υλικό σε αυτά

  Να οργανώνουν και να συντονίζουν  εξ αποστάσεως διδασκαλία, αναθέτοντας σύγχρονα και ασύγχρονα εργασίες στους μαθητές  με ελκυστικό τρόπο, τις οποίες θα χρησιμοποιούν και σε διαζώσης διδασκαλίες (Blended learning

  Να εκτιμούν τα πλεονεκτήματα της χρήσης ψηφιακών πόρων και διδακτικών σεναρίων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

  Να υιοθετήσουν μία θετική στάση απέναντι στην ενσωμάτωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη διδακτική διαδικασία, σε ένα πλαίσιο συνδυασμού σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης τόσο εξ αποστάσεως όσο και διαζώσης- Blended Learning.Co-operations

EDIVEA Εργαστήριο Προηγμένων Τεχνολογιών Παιδαγωγικού τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης

ΠΕΚΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ


COOPERATING ACADEMICS

Κυπραίου Σταυρούλα-Ιωάννα(ΠΕ0405)

Objective Action

Να κατανοήσουν οι μαθητές τα δύο γεωλογικά φαινόμενα τους σεισμούς και τα ηφαίστεια , αξιοποιώντας ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό σε περιβάλλοντα σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε ένα πλαίσιο ομαδοσυνεργατικής μάθησης.

Initiative time

Νοέμβριος 2020-Δεκέμβριος 2020

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation