Μαθητικές δημιουργίες

7ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Γη

Γη
SUBMITTED FROM:

7ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς

Δημοτικό Σχολείο


School Principal

ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Contact with School


Description

Ζωγραφιά με θέμα τον πλανήτη


Objective Action


PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation