Καλές πρακτικές

3ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Για ένα σχολείο με χαρούμενα παιδιά

Για ένα σχολείο με χαρούμενα παιδιά
SUBMITTED FROM:

3ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης

3ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης


School Principal

Δημητριάδου Βασιλεία

Contact with School


Description

Δεντροφύτευση του χώρου του σχολείου – δημιουργία λαχανόκηπου – χρησιμομοποίηση κάδου κομποστοποίησης


Results / Reactions

Ευαισθητοποίηση των παιδιών – καλλιέργεια οικολογικής συνείδησηςCo-operations

Τον Δήμο του Κορδελιού Ευόσμου


COOPERATING ACADEMICS

Κουτσοσπύρος Χαρίλαος Μουζακίτης Κωνσταντίνος με την συμβολή όλου του διδακτικού προσωπικού

SPREAD THE WORD METHODS

Ιστοσελίδα του σχολείου


Objective Action

Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές και να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση

Target Audience

Μαθητές Γονείς

Initiative time

Έχει επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα

Initiative Location

Το σχολείο

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation