Μαθητικές δημιουργίες

7ο Γυμνάσιο Ιλίου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Για πες

Για πες
SUBMITTED FROM:

7ο Γυμνάσιο Ιλίου

7ο Γυμνάσιο Ιλίου


School Principal

Ευστράτιος Δαβούτης

Contact with School


Description

Με έναυσμα τη δράση «Μια εικόνα τρία ερωτήματα» στην οποία προσκλήθηκε το σχολείο μας να συμμετάσχει, οι μαθητές ανέλαβαν τη δημιουργία ενός βίντεο που θα κινητοποιούσε συναισθηματικά το κοινό και θα μετέδιδε το αντιπολεμικό μήνυμα που οι μαθητές επιθυμούσαν. Οι ίδιοι οι μαθητές έγραψαν τους στίχους, τους μελοποίησαν, ερμήνευσαν το τραγούδι και δημιούργησαν το βίντεο. Η συμμετοχή των καθηγητών ήταν καθαρά διεκπεραιωτική.


Objective Action


PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation