Καλές πρακτικές

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Γνωριμία με την άγρια ζωή

Γνωριμία με την άγρια ζωή
SUBMITTED FROM:

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης

Το σχολείο μας έχει δυναμικό 215 μαθητών, σε αστική περιοχή, με 40 περίπου μαθητές πολυπολιτισμικής ταυτότητας δεύτερης γενιάς.


School Principal

Γαβαλά Ειρήνη

Contact with School


Description

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας της θεματικής για το Περιβάλλον στη Νεοελληνική Γλώσσα, οι μαθητές διαμόρφωσαν πολυτροπικά κείμενα ευαισθητοποίησης αναφορικά με τα άγρια ζώα. Κατόπιν, η συνεργασία μας με την εταιρεία προστασίας Άγριων Ζώων ANIMA προσέφερε στους μαθητές πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες και ανέδειξε τη δράση της εταιρείας μέσω ανάλογου εκπαιδευτικού προγράμματος. Παράλληλα, δόθηκε η  ευκαιρία ανάληψης ενεργού ρόλου ευθύνης απέναντι στα άγρια ζώα με την υιοθεσία 4ων πληγωμένων και άρρωστων άγριων ζώων από τα 4 τμήματα της Α Γυμνασίου.


Results / Reactions

- Γνώση και μοίρασμα πολύτιμης εμπειρίας για την άγρια ζωή της πόλης και της χώρας μας.

- Αντιμετώπιση προκαταλήψεων, άρση στάσεων που αφορούν την άγρια ζωή.

- Ενεργός ρόλος ευθύνης από τους μαθητές (πολυτροπικά κείμενα- αφίσες/ υιοθεσία άγριων ζώων).Co-operations

ANIMA - Εταιρεία Προστασίας Άγριων Ζώων


COOPERATING ACADEMICS

Σουρίδη Παναγιώτα - Καβροχαράκη Αθηνά

SPREAD THE WORD METHODS

Σχολική ιστοσελίδα, ιστοσελίδα ANIMA.


Objective Action

Η ενεργός στάση απέναντι στην άγρια ζωή του τόπου μας

Target Audience

μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς

Initiative time

Οκτώβρης 2020

Initiative Location

Σχολείο

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation