Μαθητικές δημιουργίες

7ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Γράψαμε ποιήματα για την ανακύκλωση

Γράψαμε ποιήματα για την ανακύκλωση
SUBMITTED FROM:

7ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς

Δημοτικό Σχολείο


School Principal

ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Contact with School


Description

Συγγραφή ποιημάτων με θέμα την ανακύκλωση 


Objective Action


SUPPORTED FILES

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation