Σχέδια μαθήματος

3ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Γυναίκα αντιμέτωπη με τη βία: δεν είσαι η μόνη – δεν είσαι μόνη!

Γυναίκα αντιμέτωπη με τη βία: δεν είσαι η μόνη – δεν είσαι μόνη!
SUBMITTED FROM:

3ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής

Το 3ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα Γενικά Λύκεια της πόλης μας με 400 μαθητές και 40 περίπου εκπαιδευτικούς. Κάθε σχολική χρονιά οργανώνει και υλοποιεί πολλές και ποικίλες εξωδιδακτικες δράσεις, προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, συνεργασίες με τοπικούς φορείς, αθλητικές δραστηριότητες, κ.α. Επίσης διατηρεί Ομάδα Επιχειρηματολογίας, Ομάδα Λογικής, Ομάδα Ρομποτικής & Προγραμματισμού και Ομάδα Περιβαλλοντικής. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του σχολείου: http://3lyk-komot.rod.sch.gr/3gel/


School Principal

Φωτιάδης Νικόλαος

Contact with School


Description

Θεματικές Ενότητες

 • Αφόρμηση από την επικαιρότητα: σύγχρονα περιστατικά βίας σε βάρος γυναικών – μορφές βίας (επίμονη παρακολούθηση, παρενόχληση, βιασμός, ακρωτηριασμός, σύναψη γάμου ή υποβολή σε στείρωση χωρίς τη θέλησή τους, εμπόριο ανθρώπων, έμφυλες διακρίσεις )
 • Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης – μελέτη της Σύμβασης – ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το περιεχόμενό της,
 • Γλωσσάρι για τη βία κατά των γυναικών και την ισότητα των φύλων.

Μεθοδολογία

 • μαθητοκεντρική διαδικασία (ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας των μαθητών/τριών, χρήση συμμετοχικών και ενεργών διδακτικών τεχνικών, αξιοποίηση μεθόδων όπως είναι η συζήτηση, το ηθικό δίλημμα, η έρευνα δράσης, η μελέτη περίπτωσης).
 • συνεργατική μάθηση που ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή και αλληλόδραση των μελών των ομάδων εργασίας, αλλά και των ομάδων μεταξύ τους. 
 • βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση.
 •  δημιουργική και ελεύθερη έκφραση.

Δράση

Τη Δευτέρα 12/4/2021 πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του ψυχολόγου του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής, κ. Σερμπέζη Χρήστου με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών του τμήματος Β2 σε θέματα έμφυλης βίας και ενδοοικογενειακής κακοποιητικής συμπεριφοράς.

Οι μαθητές ενημερώθηκαν από τον κ. Σερμπέζη για τη δομή και τη λειτουργία του Ξενώνα, καθώς και για την έννοια της κακοποίησης που μπορεί να λαμβάνει χώρα όχι μόνο μεταξύ ερωτικών συντρόφων, αλλά και στους κόλπους της οικογένειας. Ο κ. Σερμπέζης παρουσίασε επίσης στους μαθητές τα προειδοποιητικά σημάδια ενός κακοποιητικού άνδρα σε μια σχέση, ενώ με ιδιαίτερη ευαισθησία και παιδαγωγική προσέγγιση απάντησε στα ερωτήματα των μαθητών.

Η δράση ολοκληρώθηκε με την απαγγελία ποιημάτων σχετικά με τη βία σε βάρος των γυναικών, την προβολή βίντεο για τη θέση της γυναίκας στον κυκλαδικό πολιτισμό και τoν καταιγισμό ερωτήσεων από τους μαθητές.


Results / Reactions

 • Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σε θέματα βίας σε βάρος των γυναικών που είναι ένα φαινόμενο διαρθρωτικού και παγκόσμιου χαρακτήρα, το οποίο δεν γνωρίζει κοινωνικά, οικονομικά ή εθνικά σύνορα.
 • Να ενημερωθούν οι μαθητές για το περιεχόμενο της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.
 • Να ενισχυθεί η πεποίθηση των μαθητών/τριών ότι δύνανται, ως ενεργοί πολίτες, να διαμορφώσουν συνθήκες ζωής που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. 
 • Να προαχθεί η συνεργασία της σχολικής κοινότητας με την κοινωνία και ιδίως την τοπική.


Co-operations

 1. Δήμο Κομοτηνής
 2. Ξενώνας κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Κομοτηνής
 3. Europe Direct Κομοτηνής
 4. ΚΕΘΙ

COOPERATING ACADEMICS

Παιδαράκη Κυριακίτσα (ΠΕ02), Βερρή Ανδρονίκη (ΠΕ86), Μπρούμα Βασιλική (ΠΕ78)

SPREAD THE WORD METHODS

Παρουσίαση του προγράμματος στο σχολείο.

Διάχυση μέσα από τα ΜΜΕ(ραδιόφωνο, τοπικές εφημερίδες).


Objective Action

1) Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σε θέματα βίας σε βάρος των γυναικών που είναι ένα φαινόμενο διαρθρωτικού και παγκόσμιου χαρακτήρα, το οποίο δεν γνωρίζει κοινωνικά, οικονομικά ή εθνικά σύνορα. 2)Να ενημερωθούν οι μαθητές για το περιεχόμενο της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. 3) Να ενισχυθεί η πεποίθηση των μαθητών/τριών ότι δύνανται, ως ενεργοί πολίτες, να διαμορφώσουν συνθήκες ζωής που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. 4) Να προαχθεί η συνεργασία της σχολικής κοινότητας με την κοινωνία και ιδίως την τοπική.

Initiative time

Νοέμβριος - Απρίλιος 2020

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation