Σχέδια μαθήματος

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Γυναίκες μιας «άλλης εποχής»

Γυναίκες μιας «άλλης εποχής»
SUBMITTED FROM:

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης

Το σχολείο μας έχει δυναμικό 215 μαθητών, σε αστική περιοχή, με 40 περίπου μαθητές πολυπολιτισμικής ταυτότητας δεύτερης γενιάς.


School Principal

Γαβαλά Ειρήνη

Contact with School


Description

Με αφετηρία τρία κείμενα της Γ΄ Γυμνασίου «Αυτοβιογραφία» της Ελισάβετ Μουτζάν, «Πρώτες Ενθυμήσεις» της Πηνελόπης Δέλτα και «Η Μεταμφίεση» της Ρέας Γαλανάκη, οι μαθητές/ μαθήτριες κλήθηκαν να μελετήσουν τις κοινωνικές, ηθικές και ψυχολογικές παραμέτρους υπό τις οποίες οι ελληνίδες έζησαν τον 19οαι.

Τα θέματα προς ανάλυση ανατέθηκαν σε ομάδες και ήταν τρία:

Ποια είναι η θέση της γυναίκας τον 19ο αι. στην Ελλάδα, όπως παρουσιάζεται στα τρία κείμενα; (εστιάζουμε στις ομοιότητες)

Πώς θα περιγράφατε τη σχέση με τον πατέρα σε καθεμία περίπτωση;

Ελένη Μπούκουρα – Ελένη Ευριπίδη (ομοιότητες-διαφορές ανάμεσα στις δύο ηρωίδες)

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν απόψεις από σύγχρονα κείμενα για τη θέση της γυναίκας στον εικοστό πρώτο αιώνα, τα οποία αναλύθηκαν στην Ενότητα της ΝΕΓ «Ρατσισμός» και συγκεκριμένα στις διαφυλικές σχέσεις.

 


Results / Reactions

Οι μαθητές/ μαθήτριες κατέθεσαν απόψεις για τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στις σχέσεις των δύο φύλων στη σύγχρονη εποχή και για φαινόμενα καταπάτησης των δικαιωμάτων των γυναικών τόσο σε κοινωνίες του δυτικού όσο και του μουσουλμανικού κόσμου.COOPERATING ACADEMICS

Παυλοπούλου Μαργαρίτα

Objective Action

Η θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία του 19ου αιώνα.

Initiative time

Μάρτιος - Απρίλιος 2021

PHOTOS 3Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation