Μαθητικές δημιουργίες

6ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Η θάλασσα είναι η ζωή μας

Η θάλασσα είναι η ζωή μας
SUBMITTED FROM:

6ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

6ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 3/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ, ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ


School Principal

ΜΑΡΑΙΔΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Contact with School


Description

Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού E-Twinning προγράμματος τα νήπια έμαθαν για την προστασία του θαλάσσιου πλούτου και συνεργάστηκαν για την κατασκευή αφίσας με περιβαλλοντικό μήνυμα.


Objective Action

Περιβαλλοντική συνείδηση, συνεργασία

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation