Καλές πρακτικές

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΣ - Ο ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΣ - Ο ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
SUBMITTED FROM:

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ

Το 2ο δημοτικό σχολείο Ακράτας είναι μια σχολική μονάδα σε ημιαστική περιοχή στον νομό Αχαϊας. Βρίσκεται στο Κράθιο (Δημοτική ενότητα Ακράτας) και ανήκει στον Δήμο Αιγιάλειας. Διδάσκουν σε αυτό 15 εκπ/κοί και έχει 94 μαθητές κατανεμημένους σε 7 τμήματα. Βασικά χαρακτηριστικά του σχολείου είναι α) η μονιμότητα πολλών εκπ/κών, πράγμα που σημαίνει ότι έχει δημιουργηθεί ενας πυρήνας ανθρώπων που δρουν από κοινού για την συνολική βελτίωση της σχολικής μονάδας και β) ο μεγάλος αριθμός αλλοδαπών μαθητών, περίπου 45%, προερχόμενοι από Αλβανία που φοιτούν στο σχολείο και του προσδίδουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του. Η εκπαιδευτική μονάδα υιοθετεί ανοικτό επικοινωνιακό κλίμα, παροτρύνει την ισοτιμία στις επικοινωνιακές σχέσεις, δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας και ελευθερίας στους εκπαιδευτικούς της. Προωθεί αποτελεσματικά την άτυπη μαθητεία μέσα στο σχολείο και την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιτυγχάνοντας έτσι τη στήριξη του εκπαιδευτικού τους έργου και την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Το σχολείο συνεργάζεται με τους τοπικούς φορείς και τους πολιτιστικούς Συλλόγους του τόπου για τη διενέργεια εκδηλώσεων και συμμετέχει με όλες του τις δυνάμεις στις δράσεις της τοπικής κοινότητας. Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και η παρουσίαση έργων των μαθητών προωθεί την εξωστρέφεια του σχολείου και τη σύνδεσή του με την κοινωνία. Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν πρωτοβουλιακή δράση για την ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων στη σχολική μονάδα.


School Principal

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΜΩΝΑ

Contact with School


Description

Συμμετοχή στην έρευνα και καταγραφή των απορριμάτων των ακτών του Κορινθιακού.

Οι δράσεις επαναλαμβάνονται κάθε τρίμηνο στα ίδια τμήματα παραλίας, τα οποία
καθαρίζονται σχολαστικά. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως τα απορρίμματα που
συλλέχθηκαν κατά τον τελευταίο κύκλο καθαρισμού, συσσωρεύθηκαν μέσα σε
χρονικό διάστημα λίγων μόνο μηνών.


Results / Reactions

Σκοπός του είναι η παρακολούθηση του ρυθμού συσσώρευσης των απορριμμάτων στις ακτές του Κορινθιακού Κόλπου και η συσχέτιση με τους τύπους των αντικειμένων, τις χρήσεις και τα σημεία εισόδου στο θαλάσσιο περιβάλλον (ρέματα, ποτάμια, χωματερές, παράκτια αναψυχή κλπ.). Παράλληλα, μέσα από την ενημέρωση και ενεργό συμμετοχή εθελοντών, εκπαιδευτικών και μικρών μαθητών στις δράσεις καθαρισμού-καταμέτρησης, η ομάδα έργου στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών στο διογκούμενο πρόβλημα των θαλάσσιων σκουπιδιών καθώς επίσης και στον περιορισμό της ανεξέλεγκτης απόρριψης.Co-operations

  1. Σύλλογος Περιβάλλοντος Ανατολικής Αιγιάλειας
  2.  Κοινότητα Κραθίου - Ακράτας
  3.  Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Δ. Σχ.    Ακράτας Αχαΐας
  4. Τμήμα Αγωγής Υγείας Αχαΐας,
  5. Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αχαΐας
  6.  ΚΠΕ Κλειτορίας - Ακράτας
  7. ΜΚΟ ΟΖΟΝ
  8. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
  9. Κ.Ο.Ι.Ν.ΣΕΠ. Π.Α.Ρ.Ε.Α

COOPERATING ACADEMICS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΟΚΑΝΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΤΟΥΦΑ,ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΣΤΑ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΜΩΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΚΟΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Objective Action

Σκοπός του είναι η παρακολούθηση του ρυθμού συσσώρευσης των απορριμμάτων στις ακτές του Κορινθιακού Κόλπου και η συσχέτιση με τους τύπους των αντικειμένων, τις χρήσεις και τα σημεία εισόδου στο θαλάσσιο περιβάλλον (ρέματα, ποτάμια, χωματερές, παράκτια αναψυχή κλπ.). Παράλληλα, μέσα από την ενημέρωση και ενεργό συμμετοχή εθελοντών, εκπαιδευτικών και μικρών μαθητών στις δράσεις καθαρισμού-καταμέτρησης, η ομάδα έργου στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών στο διογκούμενο πρόβλημα των θαλάσσιων σκουπιδιών καθώς επίσης και στον περιορισμό της ανεξέλεγκτης απόρριψης.

Initiative time

ΟΛΗ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation