Μαθητικές δημιουργίες

Γυμνάσιο με Λ.Τ Άγρας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Η ΑΓΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ

Η ΑΓΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ
SUBMITTED FROM:

Γυμνάσιο με Λ.Τ Άγρας

Δημόσιο Γυμνάσιο


School Principal

Χονδροματίδης Λάζαρος

Contact with School


Description

Objective Action


PHOTOS


Videos

Connection with Global GoalsNo Connection with Global Goals found
Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation