Σχέδια μαθήματος

Γυμνάσιο με Λ.Τ Άγρας


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Η ΑΓΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ

Η ΑΓΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ
SUBMITTED FROM:

Γυμνάσιο με Λ.Τ Άγρας

Δημόσιο Γυμνάσιο


School Principal

Χονδροματίδης Λάζαρος

Contact with School


Description

Μέτρηση αντιοξειδωτικής ικανότητας του ανθρώπινου οργανισμού και της τροφής που προσλαμβάνουν οι μαθητές, όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα, ροφήματα κ.α


Results / Reactions

Είχαμε εξαιρετικά αποτελέσματα στην ποιότητα των τοπικών προϊόντων σε σχέση με τα εισαγόμενα καθώς και την ανάδειξη πιστοποιημένης διατροφής ξενοδοχείων σε σχέση με τα αντιοξειδωτικά. Οι μετρήσεις που έγιναν είναι ακριβείς.Co-operations

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας


COOPERATING ACADEMICS

Χονδροματίδης Λάζαρος Βαξεβανέλλης Σπύρος

Objective Action

104 άτομα

Initiative time

2 μέρες
Videos

Connection with Global GoalsNo Connection with Global Goals found
Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation