Καλές πρακτικές

5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Η αναβάθμιση του εξωτερικού χώρου του σχολείου μας στα πλαίσια του προγράμματος για την αειφορία

Η αναβάθμιση του εξωτερικού χώρου του σχολείου μας στα πλαίσια του προγράμματος για την αειφορία
SUBMITTED FROM:

5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ


School Principal

ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Contact with School


Description

Αναβάθμιση του εξωτερικού χώρου. Τοποθέτηση χλοοτάπητα και παιχνιδιών στην αυλή του σχολείου.


Results / Reactions

Ασφάλεια παιδιών κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Δημιουργική απασχόληση μέσω των παιχνιδιών που τοποθετήθηκαν.Co-operations

Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 5ου Νηπιαγωγείου Χαϊδαρίου, Δήμος Χαϊδαρίου.


COOPERATING ACADEMICS

Αργυρούδη Ευγενία

SPREAD THE WORD METHODS

Objective Action

Επίστρωση της αυλής με υλικό ακίνδυνο για τα παιδιά.

Target Audience

Μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς

Initiative time

Τα έργα που έγιναν αποτελούν το αποτέλεσμα προσπάθειας και συνεχόμενων αιτημάτων προς τον Δήμο Χαϊδαρίου τόσο εκ μέρους της Προϊσταμένης όσο και εκ μέρους των συλλόγων γονέων του σχολείου μας. Η δράση είχε χρονική διάρκεια ενός μήνα αλλά οι προσπάθειες μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα (εκτέλεση επιθυμητών εργασιών) είχε χρονική διάρκεια τουλάχιστον 6 χρόνια.

Initiative Location

Χαϊδάρι Αττικής

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation