Μαθητικές δημιουργίες

1ο ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Η εφαρμογή του 1ου ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης

Η εφαρμογή του 1ου ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης
SUBMITTED FROM:

1ο ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης


School Principal

Ελευθέριος Κότερος

Contact with School


Description

Οι μαθητές της Α' Τάξης του 1ου ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης, θέλοντας να μειώσουν τη χρήση πλεονάζοντος χαρτιού (για πληροφοριακό υλικό) δημιούργησαν μία εφαρμογή, με την οποία μπορεί κάποιος να έλθει σε επαφή και να επικοινωνήσει με το σχολείο, να βρει πληροφορίες για τις ειδικότητες και το πρόγραμμα του σχολείου.

Ουσιαστικά η εφαρμογή αυτή προσφέρει ποιοτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες και λειτουργεί ως υποστηρικτικό μέσο του σχολείου. 


Objective Action

Η μείωση χρήσης χαρτιού.

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation