Σχέδια μαθήματος

5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Η φίλη μας η θάλασσα

Η φίλη μας η θάλασσα
SUBMITTED FROM:

5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ


School Principal

ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Contact with School


Description

Ενημέρωση και δραστηριοποίηση παιδιών για το θαλάσσιο περιβάλλον και το περιβάλλον γενικότερα, ενθάρρυνση προς την ανάληψη ενεργού ρόλου σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο για την επίτευξη του στόχου 14: <<Ζωή στο νερό>> για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ανάδειξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και θάλασσας.

Θεματικές ενότητες:

-Θαλάσσιος Κόσμος

-Αξιοποίηση/Εκμετάλλευση Θαλασσών και Ωκεανών από τον Άνθρωπο

-Θάλασσες και Ωκεανοί κινδυνεύουν

-Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος


Results / Reactions

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση παιδιών για θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση, η υπεραλίευση και άλλες περιβαλλοντικές προκλήσεις που απαιτούν άμεση εξεύρεση λύσεων και πρέπει όλοι με τις πράξεις μας να δείξουμε τι μέλλον θέλουμε για τις επόμενες γενιές και σε τι κατάσταση πρέπει να είναι οι θάλασσες και οι ωκεανοί για να μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το μέλλον.

Δράσεις του προγράμματος υπάρχουν αναρτημένες σε ιστοσελίδα, στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://users.sch.gr/eargyroudi/wordpress/?p=7526Co-operations

Παιδική Helmepa.


COOPERATING ACADEMICS

Αργυρούδη Ευγενία

Objective Action

Η ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης των ωκεανών και των ακτών προς όφελος του ανθρώπου.

Initiative time

1 μήνας

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation