Μαθητικές δημιουργίες

2ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Η φωνή μας ασπίδα στα λόγια του μίσους, κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων

Η φωνή μας ασπίδα στα λόγια του μίσους, κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων
SUBMITTED FROM:

2ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου


School Principal

Σκεπετάρη Γεωργία

Contact with School


Description

Το 2ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου βρίσκεται σε μια εργατική περιοχή, όπου διαβιούν διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες. Υπάρχει ο πληθυσμός των Ρομά, μεγάλος αριθμός ομογενών Ελλήνων από περιοχές της ανατολικής Ευρώπης και κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και πολίτες από την Αφρική και την Ασία. Κατά συνέπεια, στο νηπιαγωγείο  φοιτούν παιδιά αυτών των πληθυσμών, παιδιά με διαφορετικά εθνοπολιτισμικά χαρακτηριστικά. Κρίνεται αναγκαία λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, η εφαρμογή προσεγγίσεων και παρεμβάσεων, οι οποίες λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες θα επιδιώξουν  την επικοινωνία, την ανταλλαγή απόψεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη δημιουργία στάσεων και τρόπων συμπεριφοράς


Objective Action

Επικοινωνία, Αποδοχή, Συμμετοχή

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation