Καλές πρακτικές

9ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΓΗΣ

Η  ΓΙΟΡΤΗ  ΤΗΣ  ΓΗΣ
SUBMITTED FROM:

9ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας

Στο Σχολείο μας φοιτούν 206 μαθητές/ιες και σε ποσοστό 48% είναι αλλοδαποί.Συμμετέχουμε ως Σχολείο στο Άτυπο Δίκτυο για το Αειφόρο Σχολείο απ΄το Σχ. Έτος 2018-2019 έως και σήμερα Σε αυτό το διάστημα έχουμε προσεγγίσει το ζήτημα του περιβάλλοντος από την οπτική των Προσφύγων με το Θέμα "ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ". Αυτή τη Σχολική χρονιά προσεγγίζουμε τo Πρόγραμμα "zero waste" με τη Δευτέρα Τάξη, αρχικά, ως εμψυχωτές, δραστηριοποιώντας όλο το Σχολείο στη δράση "Ανακύκλωση - Σκουπίδια χωρίς Σπίτι".


School Principal

Μαρία Τάρλα

Contact with School


Description

To παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  είναι προϊόν  ετών   εργασίας μέσω βιωματικών μεθόδων Διδασκαλίας των εκπαιδευτικών της Δευτέρας και της Πρώτης τάξης. Αφορμή της αποτέλεσε   αφενός, η  ανάγκη της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των απορριμμάτων στη Σχολική μας Μονάδα, και αφετέρου η εμπειρία και η έμπνευση  από τη συμμετοχή της Σχολικής μας Μονάδας στο άτυπο δίκτυο «Αειφόρο Σχολείο» (Σχ. Έτος 2018-2019) και στη Δράση «ZERO WASTE» (Σχ. Έτος  2019-2020)  με πρωτοβουλία  του Συντονιστή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (4ο ΠΕΚΕΣ Δ΄ Αθήνας - Αττικής).

Η  σημαντικότερη αιτία για αυτό το εγχείρημα ήταν η  ανάγκη εφαρμογής ενός συστηματικότερου πλαισίου υποστήριξης των μαθητών του  Σχολείου μας στο πλαίσιο της διαχείρισης των απορριμμάτων στο Σχολείο αλλά και τη διάχυση καλών πρακτικών στη Σχολική ζωή αλλά και στην καθημερινότητά τους.

Στο συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται, επίσης : α) η Δράση «Σκουπίδια χωρίς Σπίτι» με πρωτοβουλία της Β΄ Τάξης  και β) ερωτηματολόγιο για τις αντιλήψεις των μαθητών του Σχολείου  σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων στη Σχολική Μονάδα.

   

 


Results / Reactions

Παρουσίαση Δράσεων του Προγράμματος  σε μαθητές

Προγραμματισμός παρουσίασης δράσεων στο Νηπιαγωγείο

Προγραμματισμός  παρουσίασης δράσεων στο  8ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕCo-operations

Άτυπο Δίκτυο  "Αειφόρο Σχολείο - ZERO WASTE"

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ


COOPERATING ACADEMICS

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΣΑΝΤΡΙΖΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΝΤΙΝΑ

SPREAD THE WORD METHODS

Δραματοποίηση, με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, Εικαστικά, Μουσική, Κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά

 


Objective Action

Εξοικείωση με το Περιβάλλον

Target Audience

Μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς

Initiative Location

Το Σχολείο, επίσκεψη στο Κέντρο Ανακύκλωσης Βάρης

SUPPORTED FILES

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation