Μαθητικές δημιουργίες

2o δημ. σχ Παλαιοκάστρου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
SUBMITTED FROM:

2o δημ. σχ Παλαιοκάστρου

9/θεσιο


School Principal

ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Contact with School


Description

Δημιουργία video


Objective Action

ΣΤΟΧΟΣ 5

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 2


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation