Μαθητικές δημιουργίες

1o Δημοτικό Σχολείο Ιλίου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Η Ιστορία της Ελληνικής τοιχογραφίας

Η Ιστορία της Ελληνικής τοιχογραφίας
SUBMITTED FROM:

1o Δημοτικό Σχολείο Ιλίου

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Οικονόμου Σταυρούλα

Contact with School


Description

Δημιουργεία animation video από τους μαθητές της ΣΤ Τάξης.


Objective Action

Νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη συνεργασίας και εφευρετικότητας

PHOTOSConnection with Global GoalsNo Connection with Global Goals found
Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation