Σχέδια μαθήματος

3ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Η κυρία Ανακυκλωσούλα και ο φίλος της η Γη

Η κυρία Ανακυκλωσούλα και ο φίλος της η Γη
SUBMITTED FROM:

3ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής

3ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής


School Principal

Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη

Contact with School


Description

Σκοπός του συγκεκριμένου θέματος είναι οι μαθητές να διερευνήσουνε το θέμα της ανακύκλωσης και συγκεκριμένα να επικεντρωθούμε στα εξής: Τι είναι ανακύκλωση. Ανακυκλώσιμα και μη
ανακυκλώσιμα υλικά. Αυτά είναι το χαρτί, το αλουμίνιο, το πλαστικό, το γυαλί, τα μέταλλα.

Διαδικασία ανακύκλωσης.

Οι μαθητές φτιάξανε κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά. Επίσης δημιούργησαν ένα ποίημα και ένα παραμύθι χρησιμοποιώντας το ψηφιακό εργαλείο book creator. Παίξανε και αρκετά παιχνίδια που είχαν γίνει με τη βοηθεια μας μέσα από τις εφαρμογές της e-me.

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 ΠΑΡΑΜΥΘΙ: Η εκπαιδευτικός μαζί με τους μαθητές θα δημιουργήσει με την εφαρμογή Book Creator το παραμύθι που είχαν γράψει.

https://read.bookcreator.com/azrvsounkeM3m6XQuBnWMAb07pn1/qTbQJftfSF6qt_aTGTG_6A

 

ΤΡΟΧΟΣ: Οι μαθητές με την παρουσία της εκπαιδευτικού θα παίξουν το παιχνίδι του τροχού και θα απαντήσουν στις ερωτήσεις.

https://wheelofnames.com/el/

Οι μαθητές σε ομάδες φτιάχνουν τα δικά τους συνθήματα για την ανακύκλωση και η εκπαιδευτικός τα καταγράφει. Στο τέλος της δραστηριότητας ψηφίζεται το καλύτερο σύνθημα

https://www.canva.com/design/DAEcHiS-9Po/Pc2gajA9gINfGlAlb_OjdQ/edit

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=882757

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=832324

DRAG TEXT

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=832413

MEMORY GAME

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=832345

 


Results / Reactions

Knowledge: Οι μαθητές έμαθαν τους τρεις άξονες της ανακύκλωσης:
μείωση-επαναχρησιμοποίηση- ανακύκλωση. Επίσης ανακάλεσαν
παλαιότερες γνώσεις για τη μέθοδο της ανακύκλωσης.

Comprehension: Οι μαθητές περιέγραψαν τους λόγους για τους
οποίους πρέπει να αλλάξουν στάση και συμπεριφορά για την
προστασία του περιβάλλοντος.

Application :Οι μαθητές δημιούργησαν δικά τους έργα με
ανακυκλώσιμα υλικά.

Synthesis: Οι μαθητές συνεργάστηκαν για τη δημιουργία έργων και
παράλληλα θα συμμετέχουν στην αξιολόγηση του προγράμματος

 

Οι μαθητές μέσα από το πρόγραμμα της ανακύκλωσης υιοθέτησαν μια πιο φιλοπεριβαλλοντική στάση απέναντι στο περιβάλλον. Έμαθαν ότι το βασικό πλεονέκτημα της ανακύκλωσης είναι η μεγάλη μείωση του όγκου των απορριμμάτων και η τελική αξιοποίησή τους. Μπορούμε λοιπόν να ξαναδώσουμε ζωή στα υλικά και να γίνουν καινούργια αντικείμενα.COOPERATING ACADEMICS

Αδαμοπούλου Ελένη

Objective Action

Οι μαθητές μέσα από το συγκεκριμένο θέμα μαθαίνουν ότι η μέθοδος της ανακύκλωσης αφορά την επαναχρησιμοποίηση εκείνων των απορριμμάτων που μπορούν να έχουν σχετική επεξεργασία.

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation