Μαθητικές δημιουργίες

17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Η Μασκούλα μάχεται κατά του Κορονο'ι'ού.

Η Μασκούλα μάχεται κατά του Κορονοιού.
SUBMITTED FROM:

17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

12/Θεσιο Δημοτικό Σχολείο με αριθμό φοιτώντων μαθητών 237. Στο σχολείο μας υλοποιούνται δράσεις με στόχο την βελτίωση της μάθησης των μαθητών, την διασύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία, την διάχυση των δράσεων και γενικότερα την συστημική προσέγγιση των περιβαλλόντων της σχολικής μονάδας.


School Principal

ΤΑΣΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Contact with School


Description

Η μάσκα μπήκε για καλά στην ζωή μας. Οι Ειδικοί μας ενημερώνουν ότι είναι αναγκαία για την προστασία μας από τον Covid-19. Ξέρουν οι μαθητές ποιά είναι η σωστή  χρήση της; 

Μαθητές του σχολείου μας εμπνευστηκαν την μασκούλα και ζωγράφισαν τις οδηγίες που δίνει για να γίνει πιο κατανοητή και ασφαλής η χρήση της από τους μαθητές.


Objective Action

Να ενημερωθούν οι μαθητές για την σωστή χρήση της μάσκας.

PHOTOS 2


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation