Μαθητικές δημιουργίες

2o Νηπιαγωγείο Ζαγοράς


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Η Μόλυνση της γης μας

Η Μόλυνση της γης μας
SUBMITTED FROM:

2o Νηπιαγωγείο Ζαγοράς

Νηπιαγωγείο, 10 παιδιά


School Principal

Αντιγόνη Χαυδατούρη

Contact with School


Description

τα παιδιά ζωγραφίζουν τις πραγματικές αιτίες τις μόλυνσης καυσαέρια από τα εργοστάσια, τα αυτοκίνητα, την κάυση


Objective Action

Τα παιδιά να κατασκευάσουν μία αφίσα απεικονιζοντας το σοβαρό πρόβλημα της γης

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation