Μαθητικές δημιουργίες

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Η ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗ

Η ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗ
SUBMITTED FROM:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ


School Principal

ΟΛΓΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

Contact with School


Description

Τα δύο ομαδικά έργα αναπαριστούν την επεξεργασία που περνάει το νερό για να φτάσει στο σπίτι μας και στη συνέχεια, τη διαδρομη του νερού από τη σωλήνα απόχέτευσης προς τη θάλασσα. Τα δύο έργα ξεκίνησαν από απόρία κάποιων μαθητών. 


Objective Action

Να κατανοήσουν οι μαθητές την επεξεργασία του νερού μέχρι να φτάσει στο σπίτι μας και από τη σωλήνα αποχέτευσης στη θάλασσα

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation