Μαθητικές δημιουργίες

4ο Νηπιαγωγείο Ραφήνας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Η πόλη μας-ο κόσμος μας

Η πόλη μας-ο κόσμος μας
SUBMITTED FROM:

4ο Νηπιαγωγείο Ραφήνας

Δημόσιο Διθέσιο Νηπιαγωγείο, με κλασικό και Ολοήμερο Τμήμα. ΠΕ Ανατολικής Αττικής


School Principal

Χατόγλου Ευφροσύνη

Contact with School


Description

Στα πλαίσια της συζήτησης του 11ου στόχου έγινε κατανοητό πώς συνδέεται η ζωή όλων μας επάνω στη Γη. Τα παιδιά κατασκεύασαν τέσσερις κύκλους που συνδέονται μεταξύ τους με ένα σχοινάκι. Πρώτος κύκλος εμείς και το σχολείο μας, δεύτερος η πόλη μας, τρίτος κύκλος η Ελλάδα και τέταρτος η Γη. Μια ευκαιρία για λίγη γεωγραφία και για οραματισμό. Ακολούθησαν ζωγραφιές πολύχρωμες και χαρούμενες μιας ζωής σε έναν όμορφο πλανήτη.


Objective Action

Συνειδητοποίηση της κοινής μοίρας του ατόμου και του συνόλου, της σύνδεσης της πόλης μας με τον πλανήτη και επομένως της ευθύνης μας

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation