Μαθητικές δημιουργίες

15ο Νηπιαγωγείο Πατρών


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Η ροή του Νερόμυλου

Η ροή του Νερόμυλου
SUBMITTED FROM:

15ο Νηπιαγωγείο Πατρών


School Principal

Παγανιά Γεωργία

Contact with School


Description

Στο πλαίσιο του Πρότζεκτ που τρέχει ταυτόχρονα και στα δύο τμήματα του νηπιαγωγείου ασχολούμαστε με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα κομμάτια που έχουν προκύψει από τα ίδια τα παιδιά και αναλύονται σιγά σιγά περισσότερο αφορούν τον αέρα, το νερό και τον ήλιο.

Με τα παιδιά στην γωνιά του υπολογιστή ψάξαμε βίντεο στα οποία θα δείχνει πως λειτουργεί ο νερόμυλος. Είδαμε αρκετά βίντεο καθώς και εικόνες για το θέμα αυτό. Τα ίδια τα παιδιά πρότειναν τι να ψάξουμε και διάλεγαν τι βίντεο να δούμε. Μόλις έδειξαν να το έχουν κατανοήσει αρκετά από την προφορική περιγραφή που έκαναν, κάθε παιδί σε ένα χαρτί Α4 προσπάθησε να ζωγραφίσε πως δουλεύει ο νερόμυλος.


Objective Action

Να κατανοήσουν τα παιδιά την λειτουργία του νερόμυλου και πως αυτός χρησιμοποιεί το νερό σαν ανανεώσιμη πηγή ενέργειας

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation