Μαθητικές δημιουργίες

Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού Κοζάνης Χαρίσιος Παπαμάρκου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Η ΣΥΓΝΩΜΟΜΗΧΑΝΗ

Η ΣΥΓΝΩΜΟΜΗΧΑΝΗ
SUBMITTED FROM:

Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού Κοζάνης Χαρίσιος Παπαμάρκου

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Αντώνης Μπουκουβάλας

Contact with School


Description

Για να έχουμε ποιοτική εκπαίδευση, πρέπει να υπάρχει συνεργασία και ομαδικότητα, σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Κι αν κάποτε κάνουμε λάθος, θα πρέπει να έχουμε τη δύναμη, να πούμε συγνώμη. Αυτό είναι και το μήνυμα που θέλαμε να δώσουμε κάνοντας την ομαδική μας κατασκευή "Η ΣΥΓΝΩΜΟΜΗΧΑΝΗ" . 

Ξεκινήσαμε κάνοντας ορθογώνια παραλληλεπίπεδα στο μάθημα των Μαθηματικών.

Συνεχίσαμε ζωγραφίζοντας τα παραλληλεπίπεδα στο μάθημα των εικαστικών. Τα ενώσαμε και κάναμε την ΣΥΓΝΩΜΟΜΗΧΑΝΗ. Μια μηχανή που από το στόμα της βάζουμε το χαρτάκι με κάτι "κακό" που είπαμε ή κάναμε και από την κοιλιά της βγαίνει η λέξη "ΣΥΓΝΩΜΗ".  

Οι μαθητές μας χάρηκαν την κατασκευή και την όλη δραστηριότητα, αν και βέβαια κατάλαβαν στο τέλος ότι το χαρτάκι με τη λέξη συγνώμη που έβγαινε από την κοιλιά της ΣΥΓΝΩΜΟΜΗΧΑΝΗΣ, το είχε βάλει ο δάσκαλος πριν αρχίσουμε τη δράση μας. 


Objective Action

Η αξία της συγνώμης

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation