Μαθητικές δημιουργίες

2o ΓΕΛ Ευόσμου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Η Τεχνολογία ενάντια στον Covid-19

Η Τεχνολογία ενάντια στον Covid-19
SUBMITTED FROM:

2o ΓΕΛ Ευόσμου

2ο ΓΕΛ Ευόσμου


School Principal

Καπούλας Γεώργιος

Contact with School


Description

Αυτή η Ερευνητική Εργασία (project) χρησιμοποιεί τα επιστημονικά πεδία του STEM, έτσι ώστε οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν και να μάθουν να προστατεύονται από τον ιό COVID-19. Μέσα από αυτή την εργασία οι μαθητές ανακαλύπτουν με ποιον τρόπο οι Φυσικές Επιστήμες, η Τεχνολογία, οι Επιστήμες της Μηχανικής και τα Μαθηματικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία μας.


Objective Action

Ευαισθητοποίηση των μαθητών στην προστασία από το ιό Covid-19

PHOTOS 1


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation