Μαθητικές δημιουργίες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Η ζωή είναι παντού

Η ζωή είναι παντού
SUBMITTED FROM:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ


School Principal

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΡΕΠΑΝΗΣ

Contact with School


Description

Οι μαθητές της Α τάξης συμμετέχουν σε πρόγραμμα etwinning. Μια δραστηριότητα αφορούσε τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Εμείς επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τον 14ο και τον 15ο  στόχο. Διαβάσαμε πληροφορίες για την ζωή στη θάλασσα και την στεριά. Κάναμε word art  με βάση αυτούς τους στόχους και βιντεοσκοπήσαμε τις δημιουργίες μας.


Objective Action

Στόχος μας ήταν η ευαισθητοποίηση όλων των παιδιών σε θέματα που άπτονται αυτών των στόχων ώστε να προσπαθήσουμε όλοι μαζί με συνεργασία και αλληλεγγύη να αλλάξουμε τον κόσμο και τον πλανήτη μας.
Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation