Μαθητικές δημιουργίες

Εκπαιδευτήρια Καίσαρη Α.Ε.


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ηλεκτρονικό παιχνίδι ερωτήσεων - Quiz

Ηλεκτρονικό παιχνίδι ερωτήσεων - Quiz
SUBMITTED FROM:

Εκπαιδευτήρια Καίσαρη Α.Ε.

Νηπιαγωγείο


School Principal

Κωνσταντοπούλου Άννα

Contact with School


Description

Objective Action

Η προώθηση οικολογικής συνείδησης και συμπεριφοράς των παιδιών και η διάχυση των οικολογικών μηνυμάτων στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο των παιδιών.

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation