Μαθητικές δημιουργίες

Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ημέρα ποίησης

Ημέρα ποίησης
SUBMITTED FROM:

Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη

Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη


School Principal

Μαρία Κουτσιάρη

Contact with School


Description

Προσπάθεια όλης στις τάξεις να γράψει ένα ποίημα μαζί για την αλλαγή του ανθρώπου


Objective Action

Να αλλάξουμε τους ανθρώπους

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation