Μαθητικές δημιουργίες

Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο

Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο
SUBMITTED FROM:

Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη

Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη


School Principal

Μαρία Κουτσιάρη

Contact with School


Description

Ζωγραφιές που δημιουργήθηκαν στο μάθημα των εικαστικών με αφορμή της Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο καιτη διαθεματική εργασία της τάξης με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος.


Objective Action

Ευαισθητοποίηση των μαθητών για τη βιώσιμη κινητικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation