Μαθητικές δημιουργίες

Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ημερολόγιο 2018

Ημερολόγιο 2018
SUBMITTED FROM:

Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη

Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη


School Principal

Μαρία Κουτσιάρη

Contact with School


Description

Το θέμα του Ημερολογίου είναι Παγκόσμιες Ημέρες αφιερωμένες σε κοινωνικά ζητήματα, καθώς και ζητήματα που αφορούν προσωπικά τους μαθητές.

 

Παιδαγωγικοί στόχοι:

Επιδιώκεται τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν και να προβληματιστούν σχετικά με το ρόλο του ενεργού πολίτη. Επίσης να αναπτύξουν δεξιότητες ατομικές και κοινωνικές, καθώς και γνώσεις και στάσεις που απαιτεί η σύγχρονη κοινωνία.

Μεθοδολογία υλοποίησης:

Συζήτηση με τα παιδιά για την εκάστοτε Παγκόσμια Ημέρα με παράλληλη προβολή σχετικών εικόνων και βίντεο.

Συνεργασία με άλλους φορείς:

Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας, επίσκεψη οδοντιάτρων και διατροφολόγων στο σχολείο μας, επίσκεψη στο Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας για την έκθεση φωτογραφίας με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δημιουργία εικαστικών έργων με διάφορες τεχνικές με αφορμή τους προβληματισμούς που προέκυψαν.

Τρόποι διάχυσης των αποτελεσμάτων:

Πώληση του Ημερολογίου στο σχολικό φιλανθρωπικό Bazaar.

Αποτελέσματα:

Εφαρμογή διαθεματικότητας, προβληματισμός των μαθητών σχετικά με κοινωνικά ζητήματα, έσοδα από την πώληση του Ημερολογίου που διατέθηκαν για φιλανθρωπικό σκοπό


Objective Action

Δημιουργία έντυπου ημερολογίου με θέμα Παγκόσμιες Ημέρες αφιερωμένες σε κοινωνικά ζητήματα

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation