Μαθητικές δημιουργίες

31ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
SUBMITTED FROM:

31ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

31ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


School Principal

ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Contact with School


Description

Οι μαθητές εργάστηκαν στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος στο οποίο συμμετείχαν.


Objective Action


PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation