Σχέδια μαθήματος

ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Αν ήμουν στη θέση σου...

Αν ήμουν στη θέση σου...
SUBMITTED FROM:

ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Το Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο Κωφών & Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής βρίσκεται στην οδό Πίνδου 27 στην Αγία Παρασκευή και λειτουργεί σε ένα δημόσιο υπερσύγχρονο σχολικό συγκρότημα στην Αγία Παρασκευή, το οποίο οικοδομήθηκε το 2003 από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων βάσει προδιαγραφών για σχολικά κτήρια κατάλληλα για κωφούς και βαρήκοους μαθητές. Σε αυτό φοιτούν κωφοί και βαρήκοοι μαθητές από διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα και μαθησιακά περιβάλλοντα από όλη την Ελλάδα και όσοι προέρχονται από την επαρχία φιλοξενούνται στο οικοτροφείο του φιλανθρωπικού Συλλόγου Πρόνοιας Κωφαλάλων στην Δροσιά. Το σχολείο μας διαθέτει εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα που διδάσκουν όλα τα προβλεπόμενα από το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα μαθήματα. Επί πλέον διαθέτει υπηρεσία κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης, λογοθεραπείας και στήριξης στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Για την διεξαγωγή ορισμένων ειδικών μαθημάτων διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Πληροφορικής, Τεχνολογίας, Πολυμέσων και Καλλιτεχνικής Παιδείας. Όσον αφορά στην μέθοδο εκπαίδευσης των μαθητών μας, έχοντας την αντίληψη ότι οφείλουμε να προσαρμοζόμαστε στις ιδιαίτερες επικοινωνιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες τους, ακολουθούμε μία ποικιλία προσεγγίσεων, όπου δεσπόζουσα θέση κατέχει η δίγλωσση εκπαίδευση στην ελληνική νοηματική γλώσσα και στα ελληνικά. Ωστόσο, όταν κάποιο παιδί δείχνει ότι προσανατολίζεται περισσότερο προς τον ένα ή τον άλλο τρόπο επικοινωνίας (νοηματική ή προφορική/γραπτή ελληνική), προσανατολιζόμαστε κι εμείς μαζί του. Η κατανομή των μαθητών μας σε τμήματα ακολουθεί πάντα τα κριτήρια της επικοινωνίας και του γνωστικού επιπέδου. Επειδή όμως σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είναι παγίως γνωστό και εξακριβωμένο από την διεθνή βιβλιογραφία, ο μαθητικός πληθυσμός των κωφών και βαρήκοων παρουσιάζει μεγάλη ανομοιογένεια (λόγω διαφοροποιημένου οικογενειακού υποβάθρου και προσθέτων ιδιαιτεροτήτων πέρα από την κωφότητα), εφαρμόζουμε διαφορετικές, κατάλληλα εξατομικευμένες, προσεγγίσεις στα παιδιά που φοιτούν σε ένα και το αυτό τμήμα, σε συνεργασία με την κοινωνική και ψυχολογική υπηρεσία του σχολείου, που θέτουν στην διάθεσή μας τις παραμέτρους της προσωπικότητας του κάθε παιδιού και την δυναμική των οικογενειών τους. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη όλων των παιδιών, το κάθε ένα με τις δικές του ικανότητες και δυνατότητες, με τον δικό του μαθησιακό ρυθμό και με την καλλιέργεια των δικών του προσωπικών προσδοκιών. Θεωρούμε ότι πέρα από το να παρέχουμε στα παιδιά γνώσεις, κάτι πολύ πιο σημαντικό που οφείλουμε να τους δίνουμε είναι να μάθουν πώς να μαθαίνουν, να εξοπλισθούν με τις αναγκαίες γνωσιακές δεξιότητες, ώστε να μαθαίνουν όλα εκείνα που τους ενδιαφέρουν, με συνέπεια και αξιοπιστία.


School Principal

Δρ Χρυσόστομος Παπασπύρου

Contact with School


Description

Το σχέδιο μαθήματος σχετίζεται με τη μετανάστευση, τα ανθρώπινα δικαιώματά και γενικότερα με την ύπαρξη ανισοτήτων σε όλους τους τομείς  της ζωής. Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή όλων των μαθητών του σχολείου σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες επικοινωνίας των κωφών και βαρήκοων μαθητών μας και διήρκησε 6 διδακτικές ώρες.


Results / Reactions

Οι μαθητές ανέπτυξαν  κριτική σκέψη και δεξιότητες και εκφράστηκαν  δημιουργικά μέσω δημιουργίας λογότυπου με θέμα «‘Ένα σπίτι μακριά από το σπίτι»  της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Επίσης, ευαισθητοποιήθηκαν στο προσφυγικό ζήτημα μέσω της ενεργητικής μάθησης και διαμόρφωσαν άποψη αφού πρώτα αναζήτησαν τις αλήθειες μέσα από προσωπικές ιστορίες προσφύγων.                Co-operations

Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

 


COOPERATING ACADEMICS

Σταθοπούλου Ιωάννα ΠΕ03.ΕΑΕ, Νταφόπουλος Νικόλαος ΠΕ78.ΕΑΕ, Θωμά Μαρία ΠΕ04.01.ΕΑΕ, Κάια - ΚαγιοπούλουΜανουέλλα ΠΕ23, Παπαβασιλείου Μαρία-Σοφία ΠΕ30

Objective Action

Βασικοί στόχοι : 1. Να ενημερωθούν οι μαθητές θεωρητικά και βιωματικά την έννοια της ανισότητας και την αξία κάθε ανθρώπου ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, φυλής, εθνικότητας, καταγωγής, θρησκείας, οικονομικής κατάστασης ή αλλού χαρακτηριστικού. 2. Να εντοπίζουν τη σημαντικότητα της ασφαλούς μετανάστευσης και κινητικότητας των ανθρώπων μέσω της εφαρμογής οργανωμένων και διαφανών μεταναστατευτικών πολιτικών και να συνειδητοποιήσουν ότι έχει άμεση σύνδεση με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Initiative time

6 διδακτικές ώρες

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation