Μαθητικές δημιουργίες

10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Imagine

Imagine
SUBMITTED FROM:

10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς


School Principal

Χριστίνα Ευθυμίου

Contact with School


Description

Οι μαθητές/μαθήτριες της Στ τάξης μετά την ανάλυση του Imagine του John Lenon συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν το δικό τους ποίημα σε ελεύθερο στίχο.


Objective Action

Η ανάγκη υγιούς παγκόσμιας συνύπαρξης

SUPPORTED FILES

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation