Μαθητικές δημιουργίες

7ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ισότητα των Φύλων

Ισότητα των Φύλων
SUBMITTED FROM:

7ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης


School Principal

Στράτος Κουτλής

Contact with School


Description

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης, ενημερώθηκαν για τους παγκόσμιους Στόχους της Βιώσιμης ανάπτυξης, προβληματίστηκαν, συζήτησαν για θέματα που αφορούν το μέλλον του πλανήτη και επέλεξαν τη δημιουργία αφίσας με θέμα την ισότητα των φύλων.   


Objective Action

Ισότητα των φύλων

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation