Μαθητικές δημιουργίες

Εκπαιδευτήρια Μ.Ν. Ράπτου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ισότητα των φύλων

Ισότητα των φύλων
SUBMITTED FROM:

Εκπαιδευτήρια Μ.Ν. Ράπτου


School Principal

Ι. Κουρμπής

Contact with School


Description

Εργασία των μαθητριών της Α΄ Γυμνασίου:

Άννα Βικτώρια Μπέλλου

Σοφία Μπιλτσούρη

Βασιλική Παπαδαντωνάκη


Objective Action

5

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation