Μαθητικές δημιουργίες

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
SUBMITTED FROM:

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ


School Principal

ΔΑΣΑΚΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Contact with School


Description

Αφίσα με μήνυμα για τον στόχο 5 με τίτλο << Ισότητα των φύλων >>.


Objective Action

5

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation