Μαθητικές δημιουργίες

2ο Γυμνάσιο Σχολείο Μοσχάτου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ισότητα των φύλων

Ισότητα των φύλων
SUBMITTED FROM:

2ο Γυμνάσιο Σχολείο Μοσχάτου

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Γυμνασίου Μοσχάτου δίνουμε μεγάλη σημασία στην καλλιέργεια των σωστών αρχών και στάσεων ζωής, όπως είναι η αγάπη, το ήθος, η πειθαρχία, η δημοκρατία, η ειλικρίνεια, η αλληλοβοήθεια και ο αλληλοσεβασμός.


School Principal

Φωτεινή Δασακλή

Contact with School


Description

Το θέμα της Ισότητας των δύο φύλων. Τα παιδιά συζήτησαν για τα δικαιώματα των 2 φύλων για ίσες ευκαιρίες στην εργασία και στην κοινωνία. για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.


Objective Action

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών για την ισότητα των δύο φύλων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation