Σχέδια μαθήματος

1o Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Ιστορία της Καλύμνου

Ιστορία της Καλύμνου
SUBMITTED FROM:

1o Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Ευδοκία Μπιλλήρη

Contact with School


Description

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 • Βιωματική μάθηση
 • Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
 • Παιχνίδια ρόλων

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

 • Γεωγραφική θέση της Καλύμνου
 • Μυθολογικά στοιχεία της Καλύμνου
 • Η Κάλυμνος στην Αρχαιότητα
 • Λαϊκή φιλοσοφία και θρύλους

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Ιστορικά πρόσωπα
 • Γλώσσα
 • Ιστορία
 • Μελέτη Περιβάλλοντος
 • Θεατρική Αγωγή

ΔΡΑΣΕΙΣ

Μνημεία της πόλης που κάθε μέρα προσπερνάμε χωρίς να τα βλέπουμε.» Οι δάσκαλοι του 1ου Δημοτικού Σχολείου δείχνουν  στους μαθητές/τριες  τα μνημεία και τα κειμήλια της Καλύμνου. Οι παραδόσεις, η γλώσσα και η θρησκεία κράτησαν ζωντανό τον ελληνισμό της Δωδεκανήσου.

Τα  παιδιά ζωγράφισαν ιστορικά μνημεία και φυσικά τοπία της Καλύμνου.

 Παράλληλα, έγινε συζήτηση για την ιστορική και πολιτιστική αξία των συγκεκριμένων μνημείων που κοσμούν το όμορφο νησί μας.

Οι ζωγραφιές τοιχοκολλήθηκαν σε 2 κορνίζες, συνοδευόμενες με τις λεζάντες τους, προκειμένου να τις δουν οι μαθητές των υπόλοιπων τάξεων.


Results / Reactions

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα παιδιά διδάχτηκαν  το κεφάλαιο στην Ιστορία με θέμα « Η τοπική ιστορία». Δόθηκε ευκαιρία να συζητηθούν  τα σημαντικότερα σημεία που έχουν σχέση με την τοπική ιστορία. Επιπρόσθετα αναφέρω ότι η τελευταία ενότητα στο μάθημα της Γλώσσας αφορά την Κάλυμνο.Objective Action

Να συλλέξουν φωτογραφίες για την Κάλυμνο. - Να μάθουν την Ιστορία του τόπου τους. - Να καλλιεργήσουν φιλαναγνωστική ικανότητα.

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation