Μαθητικές δημιουργίες

1ο Γενικό Λύκειο Μεσσήνης


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ιωσήφ Ανδρούσης

Ιωσήφ Ανδρούσης
SUBMITTED FROM:

1ο Γενικό Λύκειο Μεσσήνης


School Principal

Γεωργιόπουλος Βασίλειος

Contact with School


Description

Διακεκριμένη προσωπικότητα, μεταξύ των εκκλησιαστικών ανδρών και αγωνιστών της Επανάστασης του 21, ήταν ο επίσκοπος Ανδρούσης Ιωσήφ. Με την εθνική, θρησκευτική και πνευματική του δράση, κάλυψε πανάξια μια ολόκληρη 50/ετία, σε καιρούς χαλεπούς για την πατρίδα και την εκκλησία.


Objective Action

Η δημιουργία μίας ταινίας μικρού μήκους για τον Ιωσήφ Ανδρούσης, ο οποίος ήταν μία σημαντική προσωπικότητα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821.

PHOTOS 1


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation