Καλές πρακτικές

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΥ


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Καθαρισμός ακτής

Καθαρισμός ακτής
SUBMITTED FROM:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΥ


School Principal

ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Contact with School


Description

Το σχολείο μας συμμετείχε σε δράση της HELMEPA για τον καθαρισμό των ακτών. Έγινε ενημέρωση στους μαθητές από τους υπεύθυντους του ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου για τους παράγοντες μόλυνσης των νερών (μικροπλαστικά, σκουπίδια, απόβλητα κλπ) και το πως τελικά όλα αυτά καταλήγουν στο σώμα μας. Έπειτα, έγινε καθαρισμός της ακτής Χαράκι, και καταμετρήθηκαν τα σκουπίδια που συνέλεξαν οι μαθητές σε κατηγορίες.


Results / Reactions

Η βελτίωση του οικοσυστήματος  και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής, η προστασία εν τέλει της υγείας μαςCo-operations

Τοπική κοινότητα Μασάρων, HELMEPA, ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου


COOPERATING ACADEMICS

Γιασιράνης Στέφανος & Χατζαντώνης Μιχαήλ

SPREAD THE WORD METHODS

Μέσω του ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου


Objective Action

Ευαισθητοποίηση των μαθητών για το περιβάλλον

Target Audience

Μαθητές

Initiative time

Οκτώβριος 2018

Initiative Location

Περιοχή Χαράκι

PHOTOSConnection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation