Καλές πρακτικές

Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί, Θεσσαλονίκη


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Καθαρισμός εκβολών Γαλλικού ποταμού

Καθαρισμός εκβολών Γαλλικού ποταμού
SUBMITTED FROM:

Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί, Θεσσαλονίκη


School Principal

Γεώργιος Νιξαρλίδης

Contact with School


Description

Μια υποομάδα της ομάδας εθελοντισμού VOLT της Σχολής, συμμετέχοντας στην πρόσκληση του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού, μεταφέρθηκε με λεωφορείο που παραχώρησε ο ΟΑΣΘ στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού, σήκωσε τα μανίκια, φόρεσε τα γάντια και συγκέντρωσε μεγάλη ποσότητα απορριμάτων που εκβάλλονται από τα νερά του ποταμού προς τον Θερμαϊκό και μολύνουν την προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα του Αξιού. Εκεί υπάρχει παρατηρητήριο αποδημητικών ή μη πουλιών που, με την καθοδήγηση των ειδικών περιβαλλοντολόγων του Φορέα, είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την πανίδα της περιοχής.


Results / Reactions

Οι εθελοντές άφησαν πίσω την περιοχή που ανέλαβαν να καθαρίσουν ελεύθερη πλαστικών ή άλλων απορριμάτων, οπότε η πανίδα ( υγρού στοιχείου, και στεριάς) βιώνει στο απόλυτα φυσικό της περιβάλλον.Co-operations

Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού

ΟΑΣΘ


COOPERATING ACADEMICS

Αδαμαντία Γαβριηλίδου

Objective Action

Απομάκρυνση απορριμάτων και παρατήρηση πουλιών

Target Audience

Μαθητές

Initiative time

Απρίλιος 2013

Initiative Location

Εκβολές Γαλλικού ποταμού

PHOTOSConnection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation