Μαθητικές δημιουργίες

ΓΕΛ ΤΥΧΕΡΟΥ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Καθαρισμός της παρόχθιας ζώνης της λίμνης Τυχερού

Καθαρισμός της παρόχθιας ζώνης της λίμνης Τυχερού
SUBMITTED FROM:

ΓΕΛ ΤΥΧΕΡΟΥ

Το ΓΕΛ Τυχερού είναι ένα μικρό σχολείο που αριθμεί 33 μαθητές και βρίσκεται σε μια αγροτική περιοχή. Παρά τον μικρό αριθμό μαθητών και εκπαιδευτικών το σχολείο συμμετέχει σε πολλά προγράμματα, διαγωνισμούς με πολλές διακρίσεις και εκπαιδευτικές κοινότητες.


School Principal

Κανίδου Ζωή

Contact with School


Description

Οι μαθητές/μαθήτριες της Β ΄Λυκείου του Γενικού Λυκείου Τυχερού συμμετείχαν στον εορτασμό της Ημέρας της Γης α/ μελετώντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καθιερώθηκε ο εορτασμός της συγκεκριμένης ημέρας και β/ πραγματοποιώντας καθαρισμό της παρόχθιας περιοχής γύρω από τη λίμνη του Τυχερού [Ν. Έβρου]. 

Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες ερεύνησαν το πλαίσιο μέσα στο οποίο προέκυψε η ανάγκη για τον ορισμό της Ημέρας της Γης σε παγκόσμιο επίπεδο, δίνοντας έμφαση στις ενέργειες των πρωτοπόρων του κινήματος. Μάλιστα, δημιούργησαν πρόγραμμα παρουσίασης ώστε να γίνει πιο εύκολη η διάχυση ττου έργου τους. Παράλληλα, επισκέφθηκαν τη λίμνη Τυχερού, συγκέντρωσαν τα απορρίμματα που εντόπισαν στο πάρκο και στις όχθες της λίμνης και προχώρησαν σε διαλογή των υλικών που ήταν δυνατό να ανακυκλωθούν.

Η δράση αυτή λειτούργησε παράλληλα με το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού και πλαστικών που εφαρμόζεται στο Γενικό Λύκειο Τυχερού τα τελευταία χρόνια


Objective Action

Ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε ζητήματα απορριμμάτων

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation