Μαθητικές δημιουργίες

3 Θέσιο Δημοτικό Σχολείο Δαματριάς Ρόδου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Καθαρό νερό και αποχέτευση

Καθαρό νερό και αποχέτευση
SUBMITTED FROM:

3 Θέσιο Δημοτικό Σχολείο Δαματριάς Ρόδου

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Ευτυχία Λανάρη

Contact with School


Description

Παρουσιάστηκαν οι στόχοι με σχετικό φωτογραφικό υλικό σε PowerPoint. Ακολούθησε συζήτηση και τα παιδιά επέλεξαν το στόχο που τα ενδιέφερε περισσότερο. Ενημερώθηκαν για το τι είναι η αφίσα και παρουσιάστηκαν σε PowerPoint αφίσες με διάφορες τεχνικές. Έκαναν προσχέδια τις ιδέες τους σχετικά με το στόχο: Καθαρό νερό και αποχέτευση, έγραψαν τα μηνύματά τους και αφού κατέληξαν στο τελικό σχέδιο, αποφάσισαν για την τεχνική της δημιουργίας της αφίσας τους. Χρησιμοποίησαν διάφορα χρωματιστά χαρτόνια, κόλλα και μαρκαδόρος.


Objective Action

Μαθητική δημιουργία με στόχο την ευασθητοποίηση των μαθητών στα θέματα γύρω από την αναγαιότητα του καθαρού νερού και της αποχέτευσης

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation