Μαθητικές δημιουργίες

1o Γυμνάσιο Ραφήνας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Καθαρό νερό και αποχέτευση

Καθαρό νερό και αποχέτευση
SUBMITTED FROM:

1o Γυμνάσιο Ραφήνας


School Principal

Βασίλειος Χαρτζουλάκης

Contact with School


Description

Objective Action

Καθαρό νερό και αποχέτευση

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation