Καλές πρακτικές

Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί, Θεσσαλονίκη


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

KALAMARI MODEL CONGRESS ( KMEC)

KALAMARI MODEL CONGRESS ( KMEC)
SUBMITTED FROM:

Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί, Θεσσαλονίκη


School Principal

Γεώργιος Νιξαρλίδης

Contact with School


Description

Η διαδικασία του συνεδρίου αποτελεί προσομοίωση της συνόδου του ευρωπαικού κοινοβουλίου. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε επιτροπές, επεξεργάζονται θέματα, καταλήγουν σε αποφάσεις τις οποίες κοινοποιούν στην τελική συνεδρίαση στο θέατρο του σχολείου. Γλώσσες του συνεδρίου είναι η αγγλική και η γαλλική.


Results / Reactions

Αναπτύχθηκαν συνεργασίες μεταξύ των μαθητών, αναλύθηκαν ζητήματα με πολιτικό, ανθρωπιστικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Εξοικειώθηκαν οι μαθητές με την προφορική χρήση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας, ασκήθηκαν στην επεξεργασία κειμένων. Παράλληλα λειτούργησε δημοσιογραφική ομάδα από τους ίδιους τους μαθητές που κάλυψε την εκδήλωση. Τυπώθηκε ειδικό έντυπο.Co-operations

Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν και μαθητές από ένα δημόσιο λύκειο της Θεσσαλονίκης και του Σουφλίου.


COOPERATING ACADEMICS

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

SPREAD THE WORD METHODS

Ειδική έντυπη έκδοση από μαθητές του συνεδρίου, δημοσίευση στην ιστοσελίδα του σχολείου, ανακοίνωση της δράσης σε συνέδριο καλών πρακτικών.


Objective Action

Η διημερίδα του ΚMEC προωθεί την ομαλότερη δραστηριοποίηση των μαθητών στα συνέδρια με την συνεδριακή επαφή τους σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανάπτυξη της με αναφορά στα θεμελιώδη δικαιώματα της και τις Ευρ. Συνθήκες και την εξοικείωση των μαθητών/συνέδρων με την κοινοβουλευτική διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Target Audience

Γυμνάσιο - Λύκειο

Initiative time

Φεβρουάριος 2019

Initiative Location

Λύκειο Καλαμαρί

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation