Καλές πρακτικές

9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ & ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ & ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ ΠΟΛΕΩΝ
SUBMITTED FROM:

9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ


School Principal

ΝΙΚΗ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ

Contact with School


Description

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1.Ποιο είναι το πρόβλημα;

Α)Στα χωριά αλλά και σε μικρές πόλεις υπάρχουν μικροί κήποι στις αυλές. Οι καλλιέργειες αυτές μπορεί να επιβαρύνουν το περιβάλλον με πολλούς τρόπους.

Β) Αποξένωση των μαθητών από την φύση, τα φυτά και τις καλλιέργειες. Άλλα και η έλλειψη νοοτροπίας δράσης.

2.Τι δεξιότητες έχουμε ήδη που μπορούν να βοηθήσουν;

Το σχολείο διαθέτει μικρό κήπο.

Θα χρησιμοποιηθούν και οι δεξιότητες των μαθητών . Κάποια  παιδιά είναι εξοικειωμένα με τις μετρήσεις και την χρήση υπολογιστών. Κάποια με την καλλιέργεια Γης. Κάποια άλλα έχοντας αυξημένη κοινωνικότητα θα συγκεντρώσουν πληροφορίες από καλλιεργητές και επιστήμονες. Ενώ και η καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία κάποιων άλλων θα είναι χρήσιμη εκεί που θα χρειαστεί η δημιουργία σχεδίων και ζωγραφιών.

 1. Ποια είναι η ιδέα μας;

Να γίνει καταγραφή του είδους καλλιεργειών και των απόψεων και γνώσεων καλλιεργητών για τις καλλιέργειες τους και τα προβλήματα που τυχόν δημιουργούν.

Επίσης οι μαθητές να καλλιεργούν τον κήπο με διάφορους τρόπους και να καλλιεργήσουν και να παράγουν παραδοσιακούς μη μεταλλαγμένους σπόρους.

 1. Πως ξέρουμε ότι το σχέδιο μας λειτουργεί;

Το σχέδιο θα προχωράει με βήματα,

Α)Εύρεση προβλημάτων περιβάλλοντος από μαθητές

Β) Προτάσεις αντιμετώπισης προβλημάτων

Γ) Δημιουργία και διανομή ερωτηματολογίων

Δ)συγκέντρωση και στατιστική επεξεργασία  ερωτηματολογίων

Ε) Καλλιέργεια κήπου και μετρήσεις

ΣΤ) φύτεμα και καλλιέργεια μη μεταλλαγμένων σπόρων κ.λ.π

Σε κάθε βήμα θα ελέγχεται η συμμέτοχη και το ενδιαφέρον των μαθητών . Έτσι θα ξέρουμε αν το σχέδιο λειτουργεί

 1. Πώς θα είναι τα πράγματα όταν έχει λυθεί το πρόβλημα;

Οι καλλιεργητές θα έχουν ενημερωθεί για τα προβλήματα που μπορεί να προκληθούν από την καλλιέργεια τους  ακόμα και στους ίδιους (εξάντληση υδάτινων πόρων, προβλήματα από λιπάσματα, φυτοφάρμακα και μεταλλαγμένα φυτά)

Οι μαθητές θα έχουν μάθει τα βασικά στοιχεία μίας καλλιέργειας, θα ευαισθητοποιηθούν στα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα αλλά θα αποκτήσουν και μία νοοτροπία δράσης για την αντιμετώπιση τους.

 1. Ποιο είναι τα πρώτο βήμα που θα κάνω και πότε;

Το πρώτο βήμα που θα κάνω στα μέσα Οκτωβρίου είναι η εύρεση από τους μαθητές μέσω του διαδικτύου, των βιβλίων και των εφημερίδων των προβλημάτων που δημιουργούν οι καλλιέργειες παγκόσμια και τοπικά. Επίσης να προτείνουν και τρόπους αντιμετώπισης τους.

ΑΙΤΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Η απομάκρυνση των μαθητών των πόλεων από τις καλλιέργειες και η άγνοια τους για την σημασία τους.
 • Η ύπαρξη παγκόσμιων αλλά και τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων(μείωση υδροφόρου ορίζοντα Θεσσαλίας)
 • Η άγνοια των μικρών καλλιεργητών των πόλεων για τα προβλήματα που μπορούν να δημιουργούν οι καλλιέργειες τους.
 • Η υποχώρηση της καλλιέργειας τοπικών παραδοσιακών φυτών από την μαζική χρήση μεταλλαγμένων και ο περιορισμός της βιοποικιλότητας.
 • Η κυριαρχία μίας λογικής σύμφωνα με την οποία για όλα φταίνε κάποιο άλλοι και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε.

ΣΤΟΧΟΙ

 • Να γνωρίσουν οι μαθητές της πόλης με την συχνή ενασχόληση τους με υπολογιστές και κινητά το πόσο σημαντικές για την ζωή μας είναι οι καλλιέργειες.
 • Να μάθουν να μεγαλώνουν φυτά και να τα καλλιεργούν.
 • Να κατανοήσουν την σημασία διατήρησης των τοπικών παραδοσιακών σπόρων.
 • Να ενεργοποιηθούν για τα σύγχρονα παγκόσμια και τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Να βρουν και να εφαρμόσουν λύσεις.
 • Να καταγραφεί ο τρόπος καλλιέργειας των μικρών οικιακών κήπων και οι απόψεις των καλλιεργητών.
 • Να ενημερωθούν οι καλλιεργητές για τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργούν και για τυχόν λύσεις.
 • Να μάθουν οι μαθητές να μελετούν ένα πρόβλημα. Να ρωτούν ειδικούς , να βρίσκουν πληροφορίες και να βοηθούν στην αντιμετώπιση του.

ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Ενεργοποίηση μαθητών για τα περιβαλλοντικά προβλήματα
 • Εύρεση και καταγραφή προβλημάτων από μαθητές.
 • Πρόταση για τρόπους δράσης
 • Δημιουργία ερωτηματολογίου για εύρεση απόψεων και πρακτικών των παραγωγών.
 • Συγκέντρωση και στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων.
 • Καλλιέργεια σχολικού κήπου με διάφορους τρόπους και εξαγωγή συμπερασμάτων
 • Προμήθεια και καλλιέργεια παραδοσιακών (μη μεταλλαγμένων) φυτών.
 • Δημιουργία φυλλαδίου από αποτελέσματα έρευνας μας και σε συνεργασία με γεωπόνους για ενημέρωση καλλιεργητών για κινδύνους υπερκατανάλωσης νερού ,φυτοφαρμάκων λιπασμάτων, μεταλλαγμένων.
 • Δημιουργία μίας σχολικής κιβωτού σπόρων

Λόγω κλεισίματος των σχολείων οι καλλιέργειες των φυτών συνεχίστηκαν από τους μαθητές στις βεράντες  και τους κήπους των μαθητών. Επίσης μέσω email έγινε η συλλογή των καταγραφών τους για την στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων και των μετρήσεων των φυτών. Με τον ίδιο τρόπο συλλέχτηκαν οι πληροφορίες για την δημιουργία του ερωτηματολογίου των καλλιεργητών.

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε:

Μία συνολική παρουσίαση το προγράμματος με:

Παράρτημα 1, Μία παρουσίαση με τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια

Παράρτημα 2,  Μία παρουσίαση με τα αποτελέσματα των μετρήσεων


Results / Reactions

Έγινε ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα σύγχρονα  παγκόσμια και τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα.

Οι μαθητές έμαθαν να φροντίζουν για την ανάπτυξη και καλλιέργεια των φυτών.

Καταγράφηκαν ο τρόπος καλλιέργειας και οι απόψεις των μικρών καλλιεργητών κήπων. Δημιουργήθηκε φυλλάδιο για την ενημέρωση τους.

Οι μαθητές κατανόησαν την ανάγκη ενεργούς συμμετοχής για την αντιμετώπιση προβλημάτων.Co-operations

Με τους τοπικούς καλλιεργητές που συμπληρωσαν τα ερωτηματολόγια.

Με το μοναστήρι Τιμίου Προδρόμου Ανατολής Αγιάς που μας προμήθευσε τους παραδοσιακούς - μη μεταλλαγμένου σπόρους.

Με τους γεωπόνους που συμμετείχαν στην δημιουργία φυλλαδίου για τους καλλιεργητές .

Λόγω συνθηκών δεν έγινε η επίσκεψη στο εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


COOPERATING ACADEMICS

Ιωάννης Τσαρτσάλης, Νίκη Χατζηκυριάκου, Κωνσταντίνος Καλατζής

SPREAD THE WORD METHODS

Με την δημιουργία φυλλαδίου για την σωστή διαχείριση κήπων που θα μοιραστεί μαζί με παραδοσιακούς σπόρους στους καλλιεργητές και στους γονείς των μαθητών.

Με την περιποίηση του κήπου του σχολείου στα διαλείμματα , που προκαλόυσε το ενδιαφέρον πολλών μαθητών.

Με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων και των μετρήσεων των φυτών που θα γίνει στους μαθητές στο τέλος της χρονιάς στα πλαίσια παρουσίασης των περιβαλλοντικών προγραμμάτων.

Με το σπίτι γαλήνης της γειτονικής εκκλησίας στο οποίο διανεμήθηκε μέρος της παραγωγής του κήπου.

 


Objective Action

Καλλιέργεια παραδοσιακών σπόρων. Μελέτη και ενημέρωση μαθητών και καλλιεργητών για τα περιβαλλοντικά προβλήματα από την καλλιέργεια αστικών κήπων.

Target Audience

Μαθητές, γονείς, καλλιεργητές.

Initiative time

Μέσα Οκτωβρίου 2019 με τέλη Απριλίου 2020

Initiative Location

Ευρύτερη περιοχή Δήμου Βόλου

SUPPORTED FILES

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation