Μαθητικές δημιουργίες

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
SUBMITTED FROM:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ ΠΙΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟ ΠΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕ 6 ΦΟΙΤΟΥΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ (ΝΗΠΙΑ-ΠΡΟΝΗΠΙΑ)


School Principal

ΣΥΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

Contact with School


Description

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ


Objective Action

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation